Sikkerhed & Compliance

Vi beskytter jeres devices og medarbejdere, så du har ro på i din forretning.

Sikkerhed & Compliance

Den moderne arbejdsplads, hvor medarbejderne har hjemmekontorer, tilgår applikationer i skyen – og måske i et hybridmiljø – stiller andre krav til sikkerheden end tidligere. Der er i langt højere grad brug for sikring af den enkelte brugers identitet, brugerens arbejdsstation, og virksomhedens data. Kodeordet er zero-trust!

Hvordan kan vi hjælpe

Enterprise Mobility & Security (EMS), E5 Security og E5 Compliance

  • MFA og Conditional Access
  • Azure AD, Privileged Identity Management (PIM), PAG, Access Reviews, entitlement management
  • Defender for Identity, Defender for Office 365, Defender for Endpoint
  • Identity protection
  • Microsoft Information Protection og DLP
  • Cloud App security (MCAS)
  • Security Center, Secure Score
  • Customer Lockbox, Double Key Encryption, Customer Key

SIKKE EN MÅDE AT RUNDE 2022 AF!

Mindcore & Fujitsu er blandt de udvalgte til at leverer på Energinets kæmpe rammeaftale indenfor ”Client Deployment & Management”.Rammeaftalen har en samlet værdi på 160

Teams Provisionerings App

Antallet af virksomheder, som ønsker at benytte Microsoft Teams, bliver løbende større. Etablering af den rigtige implementeringsstrategi, beslutninger omkring politikker samt governance, bliver derfor vigtigere,

Microsoft 365 Governance

Microsoft 365 Governance handler om at sikre en agil platform, der understøtter virksomhedens forretningsprocesser, samtidig med at kritisk data beskyttes, og politikker og compliancekrav overholdes.

Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinel er en skalerbar, Cloud-baseret, Security Information og Event Management (SIEM) og Security Orchestration, Automation og Response (SOAR) løsning. Sentinel leverer intelligent sikkerheds analyser

Sikre filer med Teams for Education

Sådan sætter du Teams for Education og Office 365 op til sikker og tryg brug Microsoft Teams for Education anvendes i stor stil på skoleområdet

Microsoft Defender for Identity

Microsoft Defender for Identity integrerer med Active Directory og  overvåger enheder og brugeres adfærd, ændringer i gruppemedlemskab samt brug af privilegeret adgang og analyserer disse

Defender for Endpoint

Microsoft Defender for Endpoint leverer beskyttelse til organisationens enheder ved at forhindre, opdage, undersøge og reagere på avancerede trusler. Beskyttelsen omfatter intelligent genkendelse af forestående

Sikkerhedsguide

Er du også overvældet over omfanget af Microsoft 365 sikkerhedsfunktioner, så er du bestemt ikke den eneste! Vi har skrevet en kort guide til Microsoft 365

Tech event

Hvorfor skal du deltage i dette webinar? Modern Management handler om at understøtte en sikker og dynamisk arbejdsplads for dine medarbejdere og deres primære arbejdsredskab