Azure Infrastruktur

Vi optimerer jeres infrastruktur, mens I udvikler jeres forretning.


Azure Infrastruktur

Microsoft Azure gør det nemt for jer at bygge og administrere services og applikationer i en cloud-baseret infrastruktur- og platformsløsning, hvor man hurtigt kan skalere efter behov. Med det rette design, kan Microsoft Azure kombineres med dine eksisterende miljøer.

Hvordan kan vi hjælpe

Azure Governance

I Mindcore har vi stor erfaring med de Governance værktøjer, Azure platformen stiller til rådighed til at sikre Compliance  omkring infrastruktur og data.

 • Azure Policies
 • Azure AD Identity Protection
 • Security Baselines
 • Access Reviews
 • Secure Score Reviews

Platform og infrastruktur

Azure platformen har mange muligheder, og den kan virke uoverskueligt at administrere. Men hvis værktøjerne anvendes rigtig, kan man hurtigt skabe en strømlinet platform.

 • Azure Monitor
 • Azure Log Analytics
 • Azure Logic Apps
 • Azure Function Apps
 • Azure Automation

Identity og security

I et cloudmiljø er der ekstra vigtig at kunne verificere alle identiteter og adgange. Azure har mange “Guard-rails” man kan benytte sig af.

 • Azure AD Identity Protection
 • Azure AD Azure PIM
 • Azure AD Conditional access
 • Azure Information Protection
 • Customer lockbox

Hvordan kan vi hjælpe

 • Migreringer til Azure infrastruktur 
 • Flytning mellem tenants, flytning af Azure subscriptions og flytning mellem regioner 
 • Navne standarder og politikker 
 • Storage, netværk 
 • Arkitektur og anbefalinger 
 • Administration og sikkerhed på virtuelle maskiner 
 • Log Analytics 
 • Sentinel: Intelligent trussel- og sikkerhedsanalyse på tværs af virksomheden 
 • Firewall, applicationgateways, proxy 
 • Automatisering og Monitorering  
 • Sikkerhed, Private link og DNS 
 • Autorisation og protokoller 
 • Azure AD og integration
 • Løbende sparring for at opkvalificere jeres egen viden yderligere