Teams Provisionerings App

Antallet af virksomheder, som ønsker at benytte Microsoft Teams, bliver løbende større. Etablering af den rigtige implementeringsstrategi, beslutninger omkring politikker samt governance, bliver derfor vigtigere, i takt med at organisationen vokser.

Mindcore har udviklet en Teams Provisionerings app til at oprette nye Microsoft Teams til at samarbejde med kollegaer og eksterne interessenter. Denne sikrer en ensartet, sikker og kontrolleret oprettelse af nye Teams – hver gang! Løsningen bliver implementeret direkte i jeres cloud løsning.

Fordelen ved vores app
Vi har som en del af vores app sat stort fokus på integrerbarhed af løsningen samt en stor grad af customisering:

  • Integreret i Teams klienten
  • Oprettelse af Teams kanaler under fastlagt governance
  • Mulighed for datering til brug for lifecycle management
  • Integreret i Teams klienten
  • Obligatorisk eller valgfri beskrivelse
  • Styring af minimum antal ejere
  • Mulighed for præfix og eller suffix på Teams navn
  • Mulighed for datering til brug for lifecycle management
  • Angivelse af om Teamet må åbnes for eksterne
  • Angivelse og accept af governance/regelsæt for brug af Teams

Fleksibel løsning
Vores Teams Provisionerings App har en standard baseline, dvs den kommer som udgangspunkt med et fast featureset. Løsningen kan herudover tilpasses særlige krav og ønsker til funktionalitet, layout mv.

Lars Lohmann

konsulent

Vores ekspert på løsningen

Hvem vi har hjulpet?

Reference Esbjerg Kommune

Overblik over Teams Provisionerings App

1. Hvad brugeren ser
Den visuelle del i vores løsning er en simpel Teams app, som guider brugeren igennem oprettelsen.

Det er også muligt at få lavet en Power App eller en alm SharePoint webpart som front-end.

2. Automatisering
Den automatisering, der håndterer processen, er et samspil mellem SharePoint og Power Automate. Dette sikrer den laveste mulige omkostning samt stor fleksibilitet.

3. Selve motoren
Selve provisioneringsmotoren, der ligger bag løsningen, er en ren Azure løsning. Komponenter er valgt for at sikre optimal sikkerhed, skalerbarhed og fleksibilitet.

At a glance