IT Transformation

Vi transformerer jeres IT, mens I transformerer jeres forretning.

 

 

IT Transformation

Transformation handler om flytning af infrastruktur, klienter, data og til tider juridiske aftaler. Alt dette samtidig med, at forretningen skal fortsætte sit daglige virke. 
Mindcore har solid erfaring med IT Transformationer fra flere store transformationsprojekter, hvilket inkluderer hele processen fra udarbejdelse af strategi, beskrivelse af materiale i forbindelse med udbud, planlægning af hele projektforløbet, gennemførelse af transitionen, og afslutning af projekterne.

Transformation og Transition
”Fordi projekterne typisk repræsenterer en stor forandring for virksomheden (transformation), og ofte har et højt kompleksitetsniveau, er det væsentligt, at vi, for de elementer der er i scope, fokuserer på at holde dem i så stabil tilstand som muligt, mens forandringen pågår. Vores tilgang er derfor, at vi i planlægning og eksekvering skelner nøje mellem transition (flytning af elementer) og transformation (ændringer i elementer). Ved at have så høj en grad af transition som muligt, og ved at undgå transformation – eller udskyde den til transitionen er gennemført – reduceres den samlede risiko og kompleksitet i projektet, hvormed sandsynligheden for succes øges”.

De 4 typer IT Transformation

SKIFT AF DRIFTSLEVERANDØR

Ved skift af driftsleverandør – f.eks. som følge af et udbud – vil hele det omfattede IT driftsmiljø, inkl. evt. ITSM og servicedesk, skulle migreres fra afgivende leverandør til modtagende leverandør. Mindcore har stor erfaring med rådgivning og styring af dette – specielt hos offentlige kunder – og kan hjælpe med: 

 • Udarbejdelse af strategi
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale – herunder kravspecifikation 
 • Rådgivning og assistance før og under udbudsprocessen 
 • Ledelsessparring og -støtte under transitionen 
 • Programledelse (transition management) og projektledelse 
 • Teknisk projektledelse 

FIRMAOPKØB (Konsolidering)

Ved opkøb af virksomheder, eller ved strategiske sammenlægninger af forretningsenheder, kan der være et ønske om at konsolidere de organisatoriske enheders IT-miljøer. Mindcore kan hjælpe med hele processen fra den tekniske afklaring til gennemførelse af konsolidering og oprydning.

 • Arkitekthjælp til design af konsolideringen 
 • Program- og projektledelse til planlægning og styring af konsolideringen 
 • Koordinering af interne og eksterne aktører 
 • Migrering af infrastruktur, medarbejdere, data, klienter og applikationer 
 • Oprydning og dekommisionering af gammel infrastruktur 
 • Oprydning i licenser

FIRMAUDSKILLELSE (Carve Out)

Ved salg af dele af en virksomhed, eller strategisk opsplitning af forretningsenheder, vil der typisk være et behov for at skille enhedernes IT-miljøer fra hinanden. Ofte underlagt krav om begrænset påvirkning af brugere og forretningsprocesser. Mindcore har stor erfaring med at opsplitte IT miljøer på alle niveauer lige fra netværk over infrastruktur til migrering af brugere, klientmiljøer og applikationer.

 • Arkitekthjælp til design af carve out 
 • Program- og projektledelse til planlægning og styring af carve out 
 • Etablering af ny target infrastruktur 
 • Migrering af brugere, data og klienter 
 • Styring af migrering/opsplitning af applikationer 
 • Projektstyring af interne og eksterne aktører 
 • Oprydning i den gamle infrastruktur og licenser

STRATEGISKE IT-FORANDRINGER

Ved større strategiske IT-forandringer – f.eks. et strategisk skifte fra on-premise til cloud – vil der typisk være behov for at få etableret et overordnet teknisk roadmap for transitionen. Strategiske IT-forandringer vil typisk være en rejse over længere tid, hvor der løbende er behov for involvering af forskellige spidskompetencer ift. de systemer og services, der flyttes.

 • Arkitekthjælp til udarbejdelse af overordnet teknisk roadmap 
 • Program- og projektledelse til planlægning og styring af transitionen 
 • Etablering af fremtidig platform 
 • Flytning, migrering eller konvertering fra gammel til ny teknologi eller platform 
 • Projektstyring af interne og eksterne aktører 
 • Oprydning og dekommisionering af gammel teknologi eller platform

En erfaringsbaseret metode til IT Transformation

Udgangspunktet for en IT Transformation er en klart defineret målsætning (project charter). Mindcores model er skalerbar, og fungerer både til mindre strategiske ændringer og til store transformationer.

Er du interesseret i at høre mere og se hele vores model, så kan man bare række ud til os, vi er altid klar på en snak.