IT Transformation

Vi transformerer jeres IT, mens I transformerer jeres forretning.

IT Transformation

Digital transformation hænger tæt sammen med kompleks infrastruktur transformation, og inkluderer alt lige fra analyse, rådgivning og eksekvering omkring kerneinfrastrukturen til specialiserede forretningsprocesser. 

Transformation handler om flytning af infrastruktur, klienter, data og til tider juridiske aftaler. Alt dette samtidig med at forretningen skal fortsætte sit daglige virke. 

Mindcore har solid erfaring i alle ovenstående processer og har bistået ved flere store transformationsprojekter, fra strategi, skrivning af materiale i forbindelse med udbud, planlægning af hele processen, gennemførelse og afslutning af projekterne.   

Skulle der opstå eventuelle tvister i forbindelse med flytning fra en hosting provider, til en anden, kan Mindcore bistå med hjælp til styring af processen ind til enighed opnås.  

Vi leverer og hjælper med

Firma udskillelse (Carve Out)

Ved salg af dele af en virksomhed eller strategisk opsplitning af forretningsenheder vil der typisk være et behov for at skille enhedernes IT-miljøer fra hinanden. Ofte underlagt krav om begrænset påvirkning af brugere og forretningsprocesser. Mindcore har stor erfaring med at opsplitte IT miljøer på alle niveauer fra netværk over infrastruktur til bruger, klientmiljøer og applikationer.

 • Arkitekthjælp til design af carve out
 • Etablering af ny target infrastruktur
 • Migrering af brugere, data og klienter
 • Styring af migrering/opsplitning af applikationer
 • Orkestrering af interne og eksterne aktører
 • Oprydning i den gamle infrastruktur
 • Oprydning i licenser
 • Program- og projektledelse til planlægning og styring af carve out

Strategiske IT-forandringer

Ved større strategiske IT-forandringer – f.eks. et strategisk skifte fra on-premise til cloud – vil der typisk være behov for at få etableret et overordnet teknisk roadmap for transitionen. Strategiske IT-forandringer vil typisk være en rejse over længere tid hvor der løbende er behov for involvering af forskellige spidskompetencer ift. de systemer og services der flyttes. 

 • Arkitekthjælp til udarbejdelse af overordnet teknisk roadmap
 • Etablering af fremtidig platform
 • Flytning, migrering eller konvertering fra gammel til nye teknologi eller platform
 • Orkestrering af interne og eksterne aktører
 • Oprydning og dekommisionering af gammel teknologi eller platform
 • Program- og projektledelse til planlægning og styring af transitionen

Firma opkøb eller sammenlægning (konsolidering)

Ved opkøb af virksomheder eller ved strategiske sammenlægninger af forretningsenheder kan der være et ønske om at konsolidere de organisatoriske enheders IT-miljøer. Mindcore kan hjælpe med hele processen fra det tekniske til gennemførelse af konsolidering og oprydning.

 • Arkitekthjælp til design af konsolideringen
 • Koordinering af interne og eksterne aktører
 • Migrering af infrastruktur, medarbejdere, data, klienter og applikationer
 • Oprydning og dekommisionering af gammel infrastruktur
 • Oprydning i licenser
 • Program- og projektledelse til planlægning og styring af konsolideringen

Skift af driftsleverandør

Ved skift af driftsleverandør – f.eks. som følge af et udbud – vil hele det omfattede IT driftsmiljø inkl. evt. ITSM og servicedesk skulle migreres fra afgivende leverandør til modtagende leverandør. Mindcore har stor erfaring med rådgivning og styring af dette – specielt hos offentlige kunder – og kan hjælpe med: 

 • Strategi 
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale – herunder kravspecifikation 
 • Rådgivning og assistance før og under udbudsprocessen 
 • Ledelsessparring og -støtte under transitionen 
 • Teknisk projektledelse 
 • Gennemførelse
 • Programledelse (transition management) og projektledelse