DEN MODERNE ARBEJDSPLADS STILLER STORE KRAV TIL DINE WINDOWS KLIENTER OG IT-SIKKERHED – ER DU KLAR?

Mindcore kan hjælpe din organisation med at få mest muligt ud af Windows 10 og Office 365 implementeringer og sikre, at jeres organisation får fuld værdi af den investering der allerede er lagt i licenser.

Hos Mindcore hjælper vi mange kunder med Windows 10 og Office 365 implementeringer, i den forbindelse er der ofte en lang række løbende spørgsmål fra kunderne om hvornår nye services i Office 365, Azure og Windows 10 er klar til produktion. 

Med udgangspunkt i Windows klienten har vi derfor valgt at tilbyde en gennemgang af din eksisterende infrastruktur for derefter at komme med klare anbefalinger om hvilke tiltag der med fordel kunne tages i anvendelse.

Får du det fulde udbytte af dine Microsoft cloud licenser?

Microsoft 365, Office 365, Windows 10, Azure AD premium P1 og P2, Enterprise Mobility + Security E3 og E5 – ja licenstyper er der nok af og vi oplever ofte at virksomheder ikke har det fulde overblik over hvilke muligheder de har med de licenser de allerede betaler for.

Mindcore tilbyder en Platformgennemgang, hvor vi gennemgå jeres nuværende miljø, og på den baggrund komme med anbefalinger til hvilke services der med fordel og indenfor en rimelig økonomi kan implementeres.

Udgangspunktet er at vi undersøger en af jeres Windows arbejdspladser og sideløbende kigger vi på den eksisterende brug af cloud services som Office 365, Azure AD og Intune.

Med hver eneste opgradering af Windows 10 får vi nye komponenter og funktioner der måske kunne være modne og fordelagtige at tage i anvendelse, men det kræver ofte en god introduktion til de nye funktioner, samt en vurdering af om funktionerne er modne nok til et produktionsmiljø.

På cloud service komponenterne går det endnu hurtigere med at introducere nye funktioner, men billedet er i sidste ende det samme og fordre derfor en forståelse af funktionerne og deres modenhed.

I forbindelse med gennemgangen af jeres nuværende miljø vil der blandt andet blive foretaget vurderinger af hvorledes følgende tekniske områder benyttes:

 • Managementplatform.
 • Hardware vedligehold (firmware).
 • Sikkerhedsopdateringer.
 • Sikkerhed på Windows og i cloud.
 • AD og Azure AD integration herunder også brugen af politikker til styring af klienter.
 • Brugen af services som Onedrive, Teams, Enterprise state roaming.
 • Styring og procedure for opdatering af Windows og Office 365 kanaler.
 • Log Analytics workspaces.
 • Self service muligheder.
 • Lokale administrator rettigheder.

Ovenstående er blot et udvalg af områder. Vi starter typisk med at identificere hvilke områder der giver værdi at kigge på, så vi sikre en målrettet og relevant gennemgang for jeres miljø.

Udnytter du de tilgængelige sikkerhedsmuligheder?

Vi tilbyder ligeledes en Sikkerhedsgennemgang der er entydigt fokuseret på sikkerhed.

Sikkerhedsgennemgangen er en delmængde af Platformgennemgangen, men antallet af både eksisterende og nye sikkerhedsløsninger i Windows 10, Azure og Office 365 er markant og hurtigt tiltagende, vi tilbyder derfor også sikkerhedsanalysen som en separat ydelse.

Der vil i forbindelse med sikkerheds gennemgangen blandt andet blive foretaget vurderinger af modenheden på følgende tekniske områder:

 • Windows 10 hardening.
 • Azure Information Protection.
 • Hardware vedligehold (firmware).
 • Lokale administrator rettigheder.
 • Azure Identity Protection.
 • MFA/Conditional Access.
 • Azure AD password Protection.
 • Azure SSPR (Password reset).
 • Audit og Monitorering.
 • Windows Defender services som ATP, Exploit Guard, Application Guard med flere.
 • Kryptering.

Resultat og scope

For begge analyser gælder, at vi på baggrund af den konkrete analyse kommer med klare og prioriterede anbefalinger samt forslag til hvorledes man kan komme i gang med et videre forløb.

Analysen indeholder følgende:

 • Gennemgang af nuværende klienter og opsætning i Office 365 og Azure (2-4 dage)
 • Rapport og konklusioner (1-2 dage)
 • Afrapportering og dialog om det videre forløb (½ dag)

Tag fat i os, hvis du vil høre mere.

Del på twitter
Del på linkedin

Artikler inde for samme emne:

WHEN DID WE STOP TALKING?

If you have a problem to solve or a task to handle, you should simply go to peoples desk rather than calling them on the phone – and you should call them on the phone (or later Skype) rather than sending them an e-mail.

ARE YOU LETTING YOUR IT SECURITY WALK OUT THE DOOR?

In many companies it is common practice to hand out a company laptop to employees, and most places the employee may bring that laptop home – sometimes it is even a requirement. But are these laptops secure, or are companies sending their IT security out the door with their employees?