DEVOPS OG KUBERNETES

Baseret på vores erfaringer med design, implementering, løbende drift og styring af skalerbarhed på Azure cloud infrastrukturprojekter, kombineret med vores generelle forståelse for klassisk on-premis IT-infrastruktur, herunder integrationer og migreringer, leverer vi rådgivning omkring DevOps. 

Vores DevOps rådgivning omfatter ekspertise med Build & Release Management samt rådgivning om DevOps organisering og setup. Grundlæggende er formålet at gøre IT-organisationen mere sammenhængende, effektiv og sikker. Vi opnår dette ved at sætte udviklere, testere og driftsfolk sammen, og give dem fælles ansvar for, at software udvikles, kan afvikles og er til at holde i drift. Dette giver det organisationen en højere grad af automatisering af de involverede processer.

DevOps

DevOps dækker over ordene Development og Operations, og er lige dele forandringsledelse og teknologi, og en naturlig forlængelse af agil softwareudvikling. I den perfekte DevOps verden kan software rulles ud mange gange om dagen uden nedbrud og uden bekymringer. Der er tale om en måde at organisere virksomheden på, der skal gøre op med såkaldte funktionssiloer samt sikre en langt hurtigere time-to-market end ved klassisk softwareudvikling. 

 Det betyder, at man: 

  • Kan levere nye features hurtigere 
  • Får mere stabile applikationer 
  • Undgår hektiske udrulningsdage 
  • Får højere kodekvalitet 
  • Får færre og mindre omfattende fejl 
Mindcore DevOps Cloud
Microsoft 365 Governance

Kubernetes

Moderne applikationer er i stigende grad bygget op ved hjælp af containere, som er microservices pakket med deres afhængigheder og konfigurationer. Kubernetes er software baseret på åben kildekode til installation og administration af containere i stor skala, og med Kubernetes kan man opbygge, levere og skalere apps i containere hurtigere. 

Sådan fungerer Kubernetes 

Det bliver stadig mere komplekst, at betjene applikationer efterhånden, som de vokser og omfatter flere containere installeret på flere servere eller cloud services. For at styre denne kompleksitet tilbyder Kubernetes et open source API med åben kildekode, som styrer hvor og hvordan disse containere afvikles. 

Med Kubernetes får man hjælp til at orkestrere en klynge af applikationer og services. Planlægge at containerne afvikles herpå ud fra deres tilgængelige ressourcer og ressourcekrav for hver container 

Hvordan kan vi hjælpe

Hvis I vil i gang med DevOps, eller booste jeres eksisterende DevOps organisation, hjælper vi med opsætning og automatisering af hele processen. Det omfatter rådgivning om både den rette organisering, hvordan I kommer fra udvikling til produktion, og vejleder samtidig jeres medarbejdere inden for DevOps principperne.

Vi kan hjælpe med at opnå fleksibilitet i stor skala med DevOps og Kubernetes
 Udgivelsesfrekvensen af udvikling kan øges i takt med, at containere, miljøer og de teams, der arbejder med dem, samt den udviklingsmæssige og operationelle kompleksitet, øges.

Vi kan hjælpe med at organisere og administrere jeres ressourcer effektivt med Infrastructure as Code
Infrastructure as Code øger konsistensen og synligheden af ressourcer på tværs af teams, hvilket reducerer sandsynligheden for menneskelige fejl.

Vi kan hjælpe med at accelerere feedback loop med konstant overvågning
For at reducere den tid, der går mellem fejl og løsning, kræves der et fuldt overblik over ressourcer, klynger, Kubernetes API, containere og kode – fra overvågning af containerens tilstand til centraliseret logning.

Hvad vi leverer

Når vi rådgiver om etablering af en ny DevOps organisation, hjælper vi med at definere det nye DevOps setup, hvor principper fra den agile udvikling. Såsom korte feedback loops og tæt kontakt mellem kunder, testere og udviklere er essentielle. Vi hjælper med at etablere et Continuous Delivery setup, der gør jer i stand til at sætte ændringer (nye features, fixes, eller andet) i produktion hurtigt, sikkert og vedvarende.  

WHEN DID WE STOP TALKING?

If you have a problem to solve or a task to handle, you should simply go to peoples desk rather than calling them on the phone – and you should call them on the phone (or later Skype) rather than sending them an e-mail.

MICROSOFT 365 SIKKERHEDSWORKSHOP

De fleste virksomheder oplever, at antallet af angreb på deres IT landskab stiger samtidig med, at angrebene bliver stadigt mere komplekse. Det tvinger virksomhederne til

IT Transformation